Η προσευχή των κοινωνικών δικτύων | Εικονικά Πραγματικοί

Zuckerberg ημών
ο εν του Facebook,
αγιασθήτω το status μου.
Ελθέτω η δημοσίευσή μου.
Κοινοποίησε το θέλημα μου, ως εν κοινωνίας και επί των κοινωνικών δικτύων.
Το like ημών το επιούσιο δος ημίν σήμερον.
Και άφες ημίν το bullying ημών,
ως και ημείς αφίεμεν τους haters ημών.
Και εισενέγκης ημάς εις follow,
αλλά ρύσαι ημάς από τα unfollow.
Share.

_

Illustration: Valentin Tkach
Αν θες να διαβάσεις και άλλες τέτοιες ιστορίες, μπορείς να το κάνεις από εδώ.