Ελένη Ψυχούλη

Social life #8, Ελένη Ψυχούλη

Θα το έπαιρνα χαμπάρι μετά από μια εβδομάδα και θα το γιόρταζα με ένα μεγάλο ουφ για τις μελλοντικές κερδισμένες ώρες από τη Ζωή μου (την αληθινή).