Η ζωή είναι πολύ μακριά. Η ζωή μας είναι πολύ μακριά.