Τα 5 σεντ

Όλα είναι θέμα εστίασης.

Οι άνθρωποι όταν χάνουν στο χρηματιστήριο ή στο τζόγο ή σε μια κακή επένδυση, ή ακόμα όταν πραγματοποιούν μια κακή αγορά, λένε, για παράδειγμα, «κοίτα πως έχασα 100€».

Όταν όμως βρουν στο δρόμο 5 σεντ, ούτε που σκύβουν να τα μαζέψουν. Στην μεν περίπτωση είναι μείον 100€, στην άλλη το πρόσημο, έστω και για λίγο, είναι θετικό.

Όλα είναι θέμα εστίασης.