αλκαίος στίχοι

Blues on the road

Δεν έχω τόπο, εσύ ο τόπος μου και ο χρόνος.
Δεν ξέρω τρόπο, ο μόνος δρόμος ειν’ ο δρόμος.