Θάνος Μικρούτσικος

Η ζωή των άλλων

«Τα φώτα μη σε κλέβουνε των πλοίων των μεγάλων
αυτή για μας είναι η ζωή, η άλλη είναι των άλλων»

Blues on the road

Δεν έχω τόπο, εσύ ο τόπος μου και ο χρόνος.
Δεν ξέρω τρόπο, ο μόνος δρόμος ειν’ ο δρόμος.