μπλε ιστορίες

5 μπλε ιστορίες

5 ολοκαίνουριες μπλε ιστορίες. Για να δούμε, μπορείς να τις λύσεις;