πακμαν

Pac-Man

Σαν ανθρωπάκια pac-man γυροφέρνουμε και εμείς, ψάχνοντας, ή μάλλον, κυνηγώντας την αγάπη, με τη διαφορά πως εμείς πέφτουμε σε πραγματικούς τοίχους. Σκουντουφλάμε κάθε μέρα στην ίδια μας τη δουλειά, στο ίδιο μας το σπίτι, χωρίς να βγάζουμε λέξη, χωρίς να