στίχος

20 πολιτικοί στίχοι

1. Τα μεροκάματα
2. Ανεμολόγιο
3. Αγύριστο κεφάλι
4. Ποιος τη ζωή μου
5. Αυτούς τους έχω βαρεθεί