Ψηφιακές πλατφόρμες για εξ αποστάσεως εκπαίδευση στα σχολεία

Πρόσβαση από κινητό ή ηλεκτρονικό υπολογιστή σε ψηφιακές πλατφόρμες που χρησιμοποιεί το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση στα σχολεία. Οι ψηφιακές πλατφόρμες που συμμετέχουν στην ενέργεια είναι οι εξής:

Επίσης από 8/4/2020, η πρόσβαση από κινητό σε ψηφιακές πλατφόρμες που χρησιμοποιεί το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων για την απομακρυσμένη εκπαίδευση στα σχολεία, γίνεται χωρίς χρέωση των δεδομένων (ΜΒ) για όλους τους συνδρομητές COSMOTE. Οι συνδρομητές δε χρειάζεται να κάνουν καμία ενέργεια για να ισχύει η μηδενική χρέωση.

_

Illustation: Patricia Mafra