Πότε άραγε θα πάψουμε να ζούμε με σύμβολα και συμβολισμούς;

Γεννάμε καμπάνιες με #διέσεις

Δημιουργούμε αισθήματα με τελείες και παρενθέσεις 🙁

Αγκαλιάζουμε ανθρώπους με @παπάκια

Επικοινωνούμε με “εισαγωγικά”

Εκφράζουμε χαρά με θαυμαστικά!

Κρύβουμε συναισθήματα με αποσιωπητικά…

_

Αν θες να βρεις και άλλες τέτοιες ιστορίες, μπορείς από εδώ: @eikonikapragmatikoi

Cover: Charlotte Bourn